Güncel Aktiviteler

Sinemamızda Bu Hafta

Linkler

Belediye Sözlüğü

Belediyeler İçin

KELİMELER KAVRAMLAR

REHBERİ

 

ÖNSÖZ

Belediyelerimiz kentlinin yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu tüzel kişilikleridir. Belediyelerimiz kamu tüzel kişilikleri oldukları için yetki ve görevleri kanunlarla, yönetmeliklerle belirlenmektedir. Kanun ve yönetmeliklerin bir çoğunun uzun yıllardır yürürlükte olması sebebi ile bazı kavramlar günümüz dilinde anlaşılamamaktadır. Buna karşılık, özellikle son yıllarda yürürlüğe giren mevzuatta da son dönem yönetim teknikleri ile ilgili yeni kavramlar kullanılmaktadır. Mevzuattan kaynaklanan bu dil probleminin yanı sıra, mali yönetim, imar-planlama-harita gibi teknik konularda mesleki kavramlar çok miktarda kullanılmaktadır.

Belediyeler kişinin doğumundan ölümüne kadar yaşamının her evresi ile ilgili bir şekilde hizmet sunarken, aynı zamanda kentin gelişimi için de çok değişik alanlarda hizmet sunmaktadırlar. Bunun tabi neticesi olarak da çok farklı alanlarda değişik kelime ve kavramlar kullanılmaktadır.

Kelimeler, kavramlar karşılıklı anlaşılabilmek, konuyu doğru anlayıp anlatabilmek için vazgeçilmez araçlardır. Bu çalışmamız, belediyelerimizde kullanılan kelimelerin, kavramların doğru anlaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamızda öncelikle belediye yönetimini ilgilendiren kanun ve yönetmelikler taranarak, bu mevzuatta geçen tanımlamalar esas alınmıştır. Bunun yanı sıra mesleki konularla ilgili sözlükler ile makale ve kitaplar taranmıştır.

Ülkemizde 3.225 belediyede, 35.000 meclis üyesi ve 260.000 personel ile bu hizmetler verilmeye çalışmaktadır. Özellikle belediye başkanı, meclis üyeleri her seçimde önemli oranda değişmektedir. Personelin de önemli bir bölümü uzun yıllardır belediyede çalışan kişiler değildir. Bu da belediyecilikle ilgili kelime ve kavramların bilinmemesinden kaynaklanan sorunlara yol açabilmektedir.

“Belediyeler İçin Kelimeler Kavramlar Rehberi”nin bu alanda yaşanan sorunların çözümünde yararlı olacağını ümit ediyoruz.

A

Acil Durum : Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici süre.

Açık İhale Usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.

Açıktan Atama : Boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalardır. Örneğin, daha önce memur olarak çalışan ama istifa etmiş birisinin yeniden memuriyet kadrosuna atanması açıktan atama işlemi.

Açıktan Atama İzni : Genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alınan izin.

Açılma Ruhsatı : Yer seçimi ve tesis kurma  izni  verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çevre ve toplum sağlığı açısından uygunluğu tespit edilmiş tesislerin faaliyet göstermelerine dair yetkili makamca verilen ruhsat.

Ada : Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi.

Adalet : Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi.

Adli Yargı : Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapılandırılmış olan yargı sistemidir. Medeni yargılama hukuku ve ceza yargılama hukuku olmak üzere ikiye ayrılır.

 DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
 

 
Menemen Belediyesi © 2008
Şehit Kemal Cd.No:5 Menemen - İZMİR
Telefon: (232) 832 16 65 Faks: (232) 832 00 06  
www.menemen.bel.tr - iletisim@menemen.bel.tr